dijous, 15 de desembre del 2016

Stop Pujades presenta al·legacions als pressupostos

Stop Pujades presenta al·legacions als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat per recuperar les tarifes del 2013 del transport públic, tot i que valora positivament l'anunci de congelació dels preus per al 2017. 

El passat mes d’octubre vam encetar la campanya #alertapujadesatm, en la qual alertàvem de possibles augments de tarifes en el transport públic; també reclamàvem, tal com ho estem fent des de fa 3 anys, el retorn a les tarifes del 2013, per tal d'iniciar el camí cap a un transport públic assequible per a tothom, com a servei bàsic per a la ciutadania que és i ha de ser considerat.

Aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han anunciat la congelació dels preus del transport públic per a l’any 2017, així com altres modificacions en els títols de transport. Des d’Stop Pujades valorem positivament la congelació de tarifes i la consolidació de l'aturada dels augments de preus dels darrers anys, cosa que ha estat fruit de la lluita del carrer i que demostra que la fixació de les tarifes del transport es deu a la voluntat política de promoure l'accés a aquest servei.

Tot i això, considerem la congelació insuficient, ja que no reflecteix una voluntat política contundent d’oferir un transport públic a l’abast de les classes populars i encara queda lluny de les tarifes del 2013. Així doncs, des d’Stop Pujades, exigim accions i compromisos concrets, i 
per això, el passat dilluns ja vam presentar al·legacions als pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona. Properament, en presentarem als pressupostos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat, per instar que les administracions dediquin una partida pressupostària suficient per recuperar les tarifes del 2013, com a punt de partida d’un procés de negociació a través de la Taula Social del Transport, prevista en la Llei de finançament del transport públic, que ha estat aprovada al Parlament de Catalunya i que encara no s’ha posat en marxa.

Així mateix, alertem, un cop més, que el refinançament dels més de 500 milions d’euros de deute del transport públic són fruit d’una mala gestió. Aquest deute no l’ha creat la gent del carrer i ha de ser auditat, ja que suposarà un augment de la despesa del sistema de transport que no permetrem que sigui pagat per la ciutadania o per les usuàries mitjançant augments tarifaris.

Treballarem per conèixer l’origen del deute, qui i què l’ha generat, i les condicions financeres i econòmiques del pacte de refinançament signat amb un grup de bancs liderats per Caixabank. Aquest és un punt de partida imprescindible previ a la creació de la Taula Social del Transport, que ha de servir per definir les futures tarifes i les actuacions i inversions en mobilitat pública.

  
Barcelona,  15 de desembre de 2016
#stoppujadestransport