divendres, 3 de març del 2017

Nota de premsa d’Stop Pujades Transport arran de la presentació de la T-Mobilitat al Mobile World Congress (MWC) el dia 2 de març de 2017

Aquesta setmana, en el marc del MWC, es va presentar, de nou, la T- Mobilitat. Des d’Stop Pujades fa anys que reclamem total transparència en el projecte, en les negociacions i en el seu cost final, sense que, fins al moment, s’hagi fet cap gest en aquest sentit i sigui escassa la informació que arriba a la ciutadania.

En aquesta darrera nota de premsa de presentació se’ns informa que s’ha creat un grup de treball format per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per dissenyar el futur nou model tarifari. Nosaltres ens preguntem per a què van servir els 271.000 euros que es va gastar l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) l’any 2014 per estudiar el model tarifari i zonificació arran de la T Mobilitat. Estudi, per cert, que era igual a un que ja s’havia fet l’any 2001 de 105.000 euros i que, curiosament, es va atorgar a la mateixa empresa PricewaterhouseCoopers (PwC).

Així mateix, ens preguntem què vol dir el conseller Rull quan diu que “estem fent una cosa que mai abans ha fet ningú” amb la implantació de la nova targeta T-Mobilitat. Perquè targetes similars sense contacte estan funcionant a llocs tan propers com el Camp de Tarragona o Zaragoza i, a més, s’han fet sense intermediaris i sense haver-se privatitzat la gestió del transport, com s’ha fet amb la T-Mobilitat. També se’ns informa que s’augmentarà el pes públic en el contracte de la T Mobilitat. Doncs bé, volem saber com s’augmentarà aquest pes i com es garantirà que l’empresa privada que gestionarà tot el transport de Catalunya no tingui accés a les dades personals de les usuàries. Si les dades no les gestiona l’empresa privada, exigim saber qui ho farà i amb quines condicions.

A la nota de premsa es diu que “l'AMB també portarà la gestió de la T-Mobilitat amb la ciutadania”. Caldria aclarir com la ciutadania portarà la gestió de la T-Mobilitat perquè, pel que sabem, la gestió la farà una empresa privada. Fa anys que Stop Pujades reclama una Taula Social del Transport (tal com estableix la llei de finançament del transport públic), operativa i vinculant, on usuàries i Administració participin en les decisions que afecten al transport públic, sense la intermediació d’empreses privades.

I, a continuació, defineixen la T-Mobilitat com “la segona revolució del transport públic després de la integració tarifària”. Recordem que la integració tarifària va ser un projecte estudiat i implantat per l’Administració; en canvi, la T-Mobilitat suposa la privatització de la gestió del transport públic, amb la qual s’atorga la seva gestió a un grup d’empreses liderat per Caixabank. És aquesta la revolució que volem les usuàries? Deixar en mans d’un grup bancari la gestió del transport i, de fet, la seva planificació i futur, ja que també està en les seves mans el deute de més de 450 M€ del transport públic? Des d’Stop Pujades tornem a exigir una T-Mobilitat de gestió i propietat 100% públiques i reprendre el control públic del transport.

Finalment, també volem saber quan ens costarà a les usuàries i a la ciutadania l’endarreriment de dos anys en la implementació de la T-Mobilitat. En el contracte signat amb Soc Mobilitat, l’empresa liderada per Caixabank, s’expliciten indemnitzacions per aquest concepte, així que exigim una total transparència en les negociacions que s’estan duent a terme entre l’ATM i l’empresa Soc Mobilitat, i el cost real de la privatització de la gestió del transport públic.

  
Barcelona, 3 de marc de 2017

#stoppujadestransport